top of page

Milieu

De gezondheid van ons milieu is van onschatbare waarde voor Limo Saelens Group. Het bedrijf neemt o.a. in de aankoop van nieuwe wagens zijn verantwoordelijkheid op en investeert zo goed mogelijk - naargelang het huidige aanbod - in milieuvriendelijke wagens.

 

Aangezien wagens nooit langer dan 3 à 4 jaar in circulatie blijven, bestaat onze vloot uit de meest recente voertuigen en kijken we met argusogen naar de hoogst milieuvriendelijke redement bij aankoop van nieuwe exemplaren.

 

De recentste wagens beschikken over Euro 6 Dim norm waarbij fijnstof bijna wordt geneutraliseerd.

 

In de Euronormen wordt de uitstoot van CO (koolmonoxide), HC (koolwaterstoffen), NOx (stikstofoxiden) en roetdeeltjes aan banden gelegd. De eisen die daarbij worden gesteld, verstrengen stelselmatig en telkens dat gebeurt, krijgt de geldende Euronorm een nieuw cijfer aangemeten. Zo zijn we ondertussen toe aan Euro 6, de strengste emissienorm waarmee de autoconstructeurs tot nu toe in Europa werden geconfronteerd. Met de overgang van Euro 5 naar Euro 6 wordt de maximaal toegelaten NOx-uitstoot bijvoorbeeld bij diesels verminderd van 180 tot 80 mg/km!

 

80% van ons wagenpark is nu reeds uItgerust met AdBlue.

Om aan de Euro 6 norm te voldoen moet bij grotere dieselmotoren een beroep worden gedaan op een heel speciaal nabehandelingssysteem waarbij het additief AdBlue wordt gebruikt. AdBleu is een biologisch afbreekbare vloeistof op basis van water die voor 32,5 procent uit ureum bestaat. Die vloeistof wordt op een gecontroleerde manier in het uitlaatsysteem geïnjecteerd waardoor ammoniak vrijkomt in de aanvullende DeNOx-katalysator SCR (Selective Catalytic Reduction). Dit zorgt voor een kwalitatievere uitstoot.

ADBLUE.jpg
bottom of page